კარბიდის ხელსაწყო - ძირითადი კომპონენტი ჩარხების ფუნქციის განსახორციელებლად

კარბიდის ხელსაწყოები დომინირებს სიხისტისა და სიმტკიცის კომბინაციის გამო.დანა მატერიალური კლასიფიკაციის მიხედვით, იგი ძირითადად იყოფა იარაღების ოთხ ტიპად: ხელსაწყოების ფოლადი, ცემენტირებული კარბიდი, კერამიკა და ზემყარი მასალები.ხელსაწყოს მატერიალური თვისებები მოიცავს სიმტკიცეს და დარტყმის სიმტკიცეს.ზოგადად რომ ვთქვათ, რაც უფრო მაღალია სიმტკიცე, მით უფრო უარესია დარტყმის სიმტკიცე.ჩვეულებრივ, სიხისტე და სიმტკიცე უნდა იყოს დაბალანსებული ხელსაწყოს გამოყენების სპეციფიკური ველის მიხედვით.კარგი ყოვლისმომცველი თვისებების გამო, ცემენტირებული კარბიდი დომინირებს გლობალური საჭრელი ხელსაწყოების მოხმარების სტრუქტურაში, რომელიც შეადგენს 63%-ს 2021 წელს.

კარბიდის ხელსაწყოების ინდუსტრიის ჯაჭვი: შუა ნაკადის მთავარ კვანძში არის მრავალი კომპანია მთელი ინდუსტრიის ჯაჭვის განლაგებით

კარბიდის საჭრელი ხელსაწყოები არის ვოლფრამის ინდუსტრიის ჯაჭვის ყველაზე დაბლა, რაც შეადგენს ჩინეთში ვოლფრამის მთლიანი მოხმარების 50%-ს.ცემენტირებული კარბიდის მასალებს მიეკუთვნება ვოლფრამის კარბიდი, კობალტის ფხვნილი, ტანტალი-ნიობიუმის მყარი ხსნარი და ა.შ. ზემოთ, ძირითადად, შესაბამისი ნედლეულის მწარმოებელია.ჩინეთის ვოლფრამის ინდუსტრიის ასოციაციის მონაცემებით, 2021 წელს ჩინეთის ვოლფრამის მოხმარების 50% იქნება კარბიდის საჭრელი ხელსაწყოების სფეროში.

კარბიდის საჭრელი ხელსაწყოების ტერმინალური გამოყენება ვრცელია, რომელიც მოიცავს ათზე მეტ ქვედა დინებაში ინდუსტრიას.ცემენტირებული კარბიდის ხელსაწყოების გამოყენების სფეროები ფართოდ არის გავრცელებული, ძირითადად კონცენტრირებულია მანქანებისა და მოტოციკლების ხუთ სფეროში, ჩარხები, ზოგადი მანქანები, ყალიბები და სამშენებლო მანქანები, რაც შეადგენს 20.9%, 18.1%, 15.0%, 7.4%, 6.8%, მთლიანი რაოდენობის თითქმის 70%-ს შეადგენს.


გამოქვეყნების დრო: მარ-10-2022